The Theatre’s History

 

 

Coming Soon!

 

 

Всички текстови, фото и графични материали, публикувани в дигиталната история на Театър Кредо със заглавие „Излязъл от „Шинела“ на Гогол, са собственост на „Театър Кредо България” ЕООД, освен ако изрично е посочено друго. Не се допуска публикуване на кратка част от текстове и снимки в печатни, електронни и други издания и медии, без изричното писмено разрешение на „Театър Кредо България” ЕООД. При дадено разрешение от „Театър Кредо България” ЕООД за използване на текстове и снимки от Историята на театъра със заглавие „Излязъл от „Шинела на Гогол“, публикуването на текстовете и снимките в печатни, електронни и други издания и медии става само с посочване на източника, от който са взети и добавяне на активен линк към Историята на театъра „Излязъл от „Шинела“ на Гогол: https://www.credotheatre.bg/history/. Забранява се пълното препечатване на текстове и снимки без писмено разрешение от „Театър Кредо България” ЕООД. Не се правят изключения при технически поставена забрана за копиране.

© 2022 Всички права запазени. „Театър Кредо България” ЕООД, София

This website uses cookies for web analysis and optimization of the user experience. More Information »

Confirm